SIK SORULAN SORULAR

Asansörlerde periyodik kontrol / muayene nedir?

24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Asansörlerime periyodik kontrol nasıl yaptırtabilirim?

Bakımcı firmamınız (Ehil ve yeterlilik belgeleri eksiksiz olan bir bakımcı firmanın) bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yaptırtılabilir.

Asansörlerime periyodik kontrol / muayene işlerini kimler yapıyor nasıl ?

Asansör periyodik kontrolleri, ilgili alanda lisans öğrenimini tamamlamış (Ör: Makine mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri, mekatronik mühendisleri) ve asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda ayrıntılı teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlamış A tipi muayene kuruluşu mensubu personeller tarafından yapılır.

Kırmızı etiket nedir?

Asansörlerinize  kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 60 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.
Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

Sarı etiket nedir?

Asansörlerinize kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.
Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 120 gün sonra yapılır.

Mavi etiket nedir?

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.
Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

Yeşil etiket nedir?

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.

Asansör periyodik kontrol/muayene için ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

Asansör periyodik kontrol/muayene fiyatları Belediyeler ile yapılan protokoller çerçevesinde bölgelere göre farklılık göstermektedir. Periyodik kontrol/muayene fiyatlarını ilgili belediye ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşundan öğrenebilirsiniz.

Asansöre aylık bakım ücret ödüyorum ayrıca periyodik kontrol/muayene için neden para ödemek zorundayım?

Asansörlerin bakımcı firmaları tarafından aylık periyodik bakım ve arıza için ödenen ücret hizmet karşılığı ödenen bedeldir. Muayene kontrolleri ise bağımsız bir denetçi tarafından asansörlerin yeni yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde varsa eksiğinin tamamlanması gereken ekstra malzeme ve imalat gerektiren işlerdir. Bu sebeple muayene kontrol işlemleri ayrıca ücreti mukabilinde yapılmaktadır.

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak firmanın yetkili olup olmadığını nasıl anlarım?

Asansör periyodik kontrol/muayene yapacak olan firmalar TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların akreditasyon belgelerini Türk Akreditasyon Kurumu (http://www.turkak.org.tr) ve firmaların kendi web sayfaları üzerinden öğrenebilirsiniz.

Bir asansör yaptırmak istiyorum fiyatı nedir?

Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatı yoktur. Yapılacak binanın ve asansörün özelliklerine göre değişmektedir. Binanın sınıfı asansörün kapasitesi, hızı, kapı tipi, vs gibi özelliklere göre yeni bir tasarım ve bu tasarıma uygun fiyatlandırma  yapılabilir.

Binamım tam ihtiyacını belirleyecek asansör sayısı ve özelliklerini nasıl belirleyebilirim?

Projeniz esnasında binanızın kullanım alanı ve kat sayısına uygun olarak mutlaka Asansör Trafik Hesabı yapılması gereklidir. Asansör Trafik Hesabına uygun olarak bir Asansör Projesi çizdirildikten sonra bu işlem netleşmiş olacaktır. Avan projeler asansör firmaları veya Elektrik ve Mekanik Proje büroları tarafından mutlaka Asansör konusunda yetkili SMM belgesine sahip bir mühendis tarafından çizilmelidir.

İnşaatın hangi safhasında asansör firmasıyla anlaşmak gerekir?

Kaba inşaat bittikten sonra sıva başladığı esnada asansör firmasıyla anlaşma yapmak doğru zaman olacaktır. Sahanlıklarda asansör kapısı kenarlarının
sıva ve kaplama işleri montaj yapılmadığı sürece yürümeyecek ve işlerinizin akışı yavaşlayacaktır.

Asansör montajının iş akış planı nasıldır?

Anlaşma yapıldıktan sonra röleve alınmasına müteakip projeler çizilir ve ilk etapta ray kapı montajı yapılır. Makine dairesi inşaat işleri bitirilmişse makine motor montajı da yapılabilir. Bu işlemler bittikten sonra kaba inşaat ve tadilat işlerinin yapılması için montaja ara verilir. Kapı kenar tadilatları ve sahanlık döşemeleri  bittikten sonra ince işler dediğimiz kabin tablo tesisat ve işlemlere devam edilir.